The Leader in Me

tlim_logo_kolor

Szkołom podstawowym proponujemy spójny, przyjazny i całkowicie neutralny światopoglądowo program wychowawczy The Leader in Me.

The Leader in Me to rozpisany na trzy lata proces zmiany szkoły w miejsce przyjazne, inspirujące do działania, sprzyjające współpracy. W szkołach uczestniczących w programie wyraźnie spada poziom agresji i przemocy, poprawia się jakość pracy, a uczniowie zyskują lepsze noty w testach umiejętności. Dzieje się tak dzięki rozbudzaniu i trenowaniu osobistej odpowiedzialności, empatii, ducha pracy zespołowej. Uczniowie uczą się tu nie tylko liczenia, pisania czy czytania, ale także: dbania o siebie i innych ludzi, wytyczania celów, ustalania priorytetów, rozmawiania z szacunkiem i zrozumieniem dla drugiego człowieka, rozwagi i mądrego dysponowania swoim potencjałem.

The Leader in Me podnosi u uczniów cenne na rynku pracy kompetencje „miękkie”: kreatywność, skuteczną komunikację, empatię, umiejętność rozwiązywania problemów. Pozwala na stworzenie silnego, zmotywowanego zespołu nauczycieli i pracowników administracji. Zachęca rodziców do aktywnego działania na rzecz szkoły. Poprawia wyniki szkoły w konkursach i testach.

Program The Leader in Me wspiera nauczycieli w wychowaniu uczniów na ludzi odpowiedzialnych, skorych do współpracy, korzystających z empatii, potrafiących szukać nietypowych rozwiązań i przeciwdziałać konfliktom. Pracujemy z nauczycielami, a oni przekazują uczniom dobre nawyki, wspierają ich w kształtowaniu postaw i rozwoju kompetencji społecznych, takich jak współpraca w zespole, osobista odpowiedzialność, dbanie o siebie i dobro innych ludzi, empatia, zrozumienie.

Na proces w ramach programu The Leader in Me składają się trzy główne etapy:
1. przeprowadzenie dla całej kadry szkoły szkoleń 7 nawyków Skutecznego Działania,
2. wdrożenie zasad opartych na 7 nawykach w pracy z uczniami.
3. przeniesienie zasad 7 nawyków do domów oraz lokalnych społeczności.
Program The Leader in Me to nie tylko szereg praktycznych szkoleń i warsztatów, ale także bogate zasoby materiałów wspierających wdrożenie programu adresowanych zarówno do kadry jak i do uczniów, a także możliwość wymiany doświadczeń w ramach społeczności szkół tworzących globalną sieć uczestniczącą w programie.

Zdecydowanie tak. Dowodzą tego doświadczenia blisko 3 tysięcy szkół biorących udział w programie od 1999 roku. Oto niektóre z nich:

  • Szkoła Podstawowa A.B. Combs z Karoliny Północnej: średni wzrost ocen z testów z poziomu 84 proc. na 87 proc. w ciągu pierwszego roku wdrożenia. W drugim roku wdrażenia osiągnięto wynik 94 proc., ostatecznie: 97 procent.
  • Szkoła Podstawowa English Estates (Floryda) w ciągu pierwszego roku wdrażania programu przeszła drogę od jednej z najgorszych do najlepszej szkoły w regionie (wzrost wyników o 35 proc.)
  • Szkoła Podstawowa Winchester w West Seneca (stan Nowy Jork) w okresie od 2005 roku (początek wdrożenia TLiM) do 2011 roku w rankingu oceniającym wyniki nauczania głównych przedmiotów awansowała z miejsca 104 na miejsce 33.

Program The Leader in Me nie jest związany z żadną religią czy światopoglądem. Stanowi spójny proces nauczania dobrych nawyków, takich jak regularna praca, dbanie o swój rozwój i potencjał, ustalanie, co zrobić najpierw, a na co nie tracić czasu. Dotyczy zarządzania sobą oraz pokojowego, empatycznego współdziałania z innymi ludźmi. Bazuje na wiedzy psychologicznej ale nie jest formą terapii – podsuwa dobre, sprawdzone rozwiązania, które wielu ludzi sukcesu zaprowadziły na szczyt. Nie dotyczy jednak tylko nauki i pracy – dużo w nim mowy o dobrych relacjach z bliskimi ludźmi i dbaniu o nie.

Rodzice są na każdym etapie informowani o tym, czego uczą się ich dzieci – przez pracowników szkoły. Jako trenerzy zewnętrzni oferujemy także wsparcie w objaśnianiu programu i jego celowości, możemy spotkać się i odpowiedzieć na wszystkie pytania rodziców.
Zwykle rodzice sami orientują się, że dziecko w pewien sposób zmieniło swoje zachowanie. Np. z własnej inicjatywy zaczyna odrabiać lekcje czy sprzątać pokój, potrafi dogadać się z rodzeństwem, kto wyprowadza psa, zaczyna słuchać, co mówią do niego rodzice i stara się ich spokojniej przekonywać do swoich racji. Z takiego obrotu sprawy rodzice są raczej zadowoleni 😉

Przejście programu daje szkole certyfikat Szkoły-Latarni, która nie tylko wyróżnia się jakością działań wychowawczych i edukacyjnych, ale także świeci przykładem dla lokalnej społeczności.
Na początku i pod koniec procesu dokonywana jest diagnoza kompetencji pracowników szkoły, która pokazuje pozytywną zmianę. Jest zatem cennym i trwałym wkładem w rozwój zarówno ludzi (Rady Pedagogicznej, uczniów, rodziców) jak i całej placówki. Szkoła wzmacnia swoją pozycję jako miejsce, w którym przyjemnie jest pracować, dobrze się uczyć i można skutecznie działać.

Koszt wdrożenia pełnego programu opracowywany jest zależnie od liczebności kadry, miejsca szkolenia, ew. specyfiki szkoły. Prosimy o kontakt, by móc przesłać Państwu kosztorys dla konkretnej placówki. Przesłanie kosztorysu do niczego nie zobowiązuje.

Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy FC EDU i FranklinCovey Polska. Wyłączną licencję na realizację programu The Leader in Me oraz innych szkoleń FranklinCovey dla edukacji posiada FC EDU.