Blog

Szkolenie 7 nawyków skutecznego działania – w czym może pomóc nauczycielom?

Szkolenie 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Covey’a to mercedes wśród szkoleń. Jest od lat realizowane w dużych firmach i korporacjach. Ale zupełnie nie powinno się kojarzyć z życiem w stylu korpo. To szkolenie dotyczy tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jak żyjemy, dokąd zmierzamy, jak widzimy swoją rolę wśród innych ludzi. Uwrażliwia i pokazuje, co każdemu z nas może dać empatia.

Dlatego właśnie szkolenie 7 nawyków skutecznego działania idealnie nadaje się do poprawy funkcjonowania każdej instytucji: firmy, fundacji, szpitala, nawet klasztoru (w rzeczy samej). No i oczywiście szkoły.

Co szkolenie 7 nawyków skutecznego działania może dać szkole? Zacznijmy od tego, że to jest inwestycja w nauczycieli i pomoc dla nich. W czasie szkolenia zajmujemy się tak ważnymi sprawami, jak zarządzanie czasem i energią, planowanie zadań, ustalanie priorytetów, stałe dbanie o regenerację i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Duża część poświęcona jest komunikacji – zajmujemy się tym, jak w konstruktywny sposób przekazywać trudne informacje, jak rozmawiać w sytuacji konfliktu, jak porozumiewać się nie tylko w zespole, ale także z uczniami i ich rodzicami. Ale to nie wszystko.

Podczas szkolenia 7 nawyków skutecznego działania jest okazja, by porozmawiać o tym, co dla nas trudne i ważne.

Szkolenie 7 nawyków skutecznego działania dotyczy pomaga każdemu z członków zespołu wziąć odpowiedzialność za siebie i innych. Każdemu – nie tylko tym, którzy są urodzonymi liderami czy mają funkcje kierownicze. To jest bardzo ważny warunek sprawnego funkcjonowania szkoły. Dobrze działają te placówki, w których każdy – od woźnego po dyrektora – chce działać na rzecz wspólnego dobra. Nie musi, tylko chce dać coś z siebie innym, a przy tym czuć się wartościowym i potrzebnym członkiem zespołu.

Kiedy dorośli pracujący w szkole stanowią zgraną grupę i mają przyjazne nastawienie, efekty takiego stanu rzeczy odczuwają dzieci. Nie tylko dlatego, że w takiej szkole łatwiej się porozumieć z nauczycielem. Przede wszystkim uczniowie mają w nauczycielach prawdziwy wzór. Obserwując ich uczą się, jak podchodzić do wyzwań, jak negocjować, jak doceniać różnorodność grupy.

A teraz oddajmy głos samym nauczycielom. Oto parę opinii pojawiających się w anonimowych ankietach, które przeprowadzamy po szkoleniu 7 nawyków skutecznego działania:

 • Po warsztacie wychodzi się bardziej wartościowym człowiekiem. Po prostu wiem, co robić dalej.
 • Nauczyciele mają skłonność do wprowadzania pracy we wszystkie obszary swojego życia. „Praca najważniejsza!” A tak nie jest! Można pracować nad efektywnością działania, nie poświęcając na to całego swojego czasu.
 • Praca w edukacji to praca z ludźmi, a nawyki mówią o relacjach międzyludzkich.
 • Rozwiązania poruszane na szkoleniu bardzo przydają się uczniom w ich procesie samokształcenia i samodoskonalenia.
 • (Szkolenie) pokazuje jak można zacząć pracować z uczniami, ustalać hierarchię wartości
 • Ciekawa forma ćwiczeń, zadania przeplatane filmami
 • Jest to szkolenie pomocne w uporządkowaniu spraw w życiu osobistym i zawodowym, w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi
 • Szkolenie świetnie się nadaje dla grup współpracujących ze sobą na co dzień.
  Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach zajrzyjcie do oferty lub napiszcie do nas!

  zdjęcia: Fiszka Foto, http://fotofiszka.pl

 

Autor:

redaktorka serwisu FC EDU

Dodaj komentarz