Blog

Adoptuj szkołę! Zainwestuj w kompetencje społeczne

Sprawa wygląda tak: szkoły chcą wdrażać program The Leader in Me, który uczy kompetencji społecznych. Chcą, ale nie wszystkie mogą sobie na to pozwolić z przyczyn finansowych. Dlatego ruszamy z akcją Adoptuj szkołę! i będziemy namawiać przedsiębiorców oraz innych mecenasów nauki, by zainwestowali w jakość nauczania dzieci. To te dzieci za kilkanaście lat będą w Polsce najcenniejszymi pracownikami.

Edukacja potrzebuje wsparcia

Obecnie edukacja to gorący temat, budzący wiele emocji. Niezależnie od tego, co myślimy o zmianach w systemie oświaty, faktem jest, że trwa zmiana. A to powoduje zamieszanie i koszty. Szkoły mają długą listę potrzeb. Wysokiej jakości szkolenia i wzmacnianie kultury organizacyjnej, nie wszędzie mogą być priorytetem. Dlatego w ramach akcji Adoptuj szkołę! otwieramy możliwość szukania sponsora dla programu The Leader in Me.

Szkoła powinna przygotować do życia społecznego

System oświaty oparty jest na nauczaniu przedmiotowym. Nie ma systemowych rozwiązań, które pozwoliłyby uczniom poznać lepiej siebie i nauczyć się życia w grupie. Przez 12 lat edukacji z dziecka wyrasta młody człowiek, który wprawdzie może zdobyć świadectwo dojrzałości, ale prawdziwie dojrzały zwykle nie jest.

W ramach programu The Leader in Me uczymy: brania odpowiedzialności za swoje decyzje, planowania zadań, konsekwencji w ich realizowaniu, ustalania priorytetów, dobrego wykorzystywania czasu, dbania o zdrowie, zarówno fizyczne jak i emocjonalne. Wspieramy dzieci  i młodzież w tworzeniu dobrych relacji z innymi i dbaniu o dobro nie tylko własne, uczymy empatii, rozumienia innego punktu widzenia, docenianiu różnic pomiędzy ludźmi i dobrego zarządzania zespołem.

Firmy mogą zdziałać wiele dobra

Sponsorzy, mecenasi – angażują się w różne projekty, które mają przynieść pożytek kulturze, sztuce, ogólnie rzecz biorąc – ludziom.

Co może przynieść większy pożytek nam wszystkim, niż nauczenie dzieci i nastolatków pokojowego rozwiązywania konfliktów?

Czy jest lepsza inwestycja, niż nauczenie młodych ludzi tego, że mają w sobie moc zmieniania świat na lepsze? Że dzięki swoim umiejętnościom i pracy naprawdę mogą daleko zajść, a przy tym zachować wrażliwość na drugiego człowieka? Adoptuj szkołę! to możliwość zainwestowania pieniędzy w mądrą edukację, ale także w profilaktykę trudnych zachowań, w zapobieganie przestępczości.

Marka zaangażowana społecznie rośnie w siłę

Program The Leader in Me to moc korzyści dla szkoły (dyrektora, kadry nauczycielskiej, pracowników administracji), dla dzieci i ich rodziców. Szkoła dzięki programowi może zyskać prestiżowy status Szkoły Latarni, jednej z ponad dwóch tysięcy takich szkół na świecie. Świeci przykładem dla lokalnej społeczności, wspiera ją i odmienia na lepsze. Uczniowie angażują się w wolontariat. Jak by to było – być odpowiedzialnym za markę, która tak dobrze się ludziom kojarzy?

W historii Polski wiele jest przykładów, gdy zamożni ludzie fundowali innym dostęp do wiedzy. I nie trzeba sięgać po przykład królowej Jadwigi, fundatorki Akademii Krakowskiej. Dobroczyńcy edukacji do dziś są we wdzięcznej pamięci mieszkańców mniejszych ośrodków (np. Liceum Ogólnokształcące w Lipnie w 1917 r. zyskało siedzibę, bo właściciel pobliskiego majątku Kazimierz Różycki ofiarował na nią własne pieniądze).

Adoptuj szkołę! to możliwość wykształcenia dobrych pracowników

Program The Leader in Me realizujemy w szkołach podstawowych i średnich. Mamy także program dla studentów – uczący przedsiębiorczości i umiejętności potrzebnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Młodzi ludzie, którzy potrafią odpowiedzialnie pracować, zadbać o siebie i zarządzać relacjami w zespole są cennymi pracownikami. Firmy prowadzące mądrą politykę HR mogą skorzystać na akcji Adoptuj szkołę także wychowując sobie potencjalnych cennych pracowników.

Przedsiębiorcy też są rodzicami

Zamożni ludzie często szukają dla swoich dzieci szkół społecznych czy prywatnych, sądząc, że w nich jest bardziej przyjazny klimat, lepiej wyszkolona kadra. W ramach akcji Adoptuj szkołę! otwiera się konkurencyjna możliwość: zainwestowania w lokalną szkołę – państwową czy prywatną – by stała się szkołą przyjazną i silną w kompetencje wychowawcze.

Program The Leader in Me jest party na licencjonowanej metodzie szkoleniowej 7 nawyków skutecznego działania, przystosowanej dla potrzeb edukacji. Trenerzy najpierw pracują z kadrą szkoły, a następnie wspierają ich we wdrażaniu kompetencji społecznych w klasach. Szkoła otrzymuje wsparcie coachingowe, materiały do pracy z uczniami, dostęp do treści publikowanych on line.
W szkołach realizujących program The Leader in Me na całym świecie zmniejsza się poziom agresji i poprawia się jakość nauczania.

Szkoły realizujące program The Leader in Me na świecie
Szkoły realizujące program The Leader in Me na świecie

Jeśli chcesz poznać lepiej akcję Adoptuj szkołę!, a także program The Leader in Me, 7 nawyków skutecznego działania i firmę FC EDU, napisz do nas. Każdy pomysł się liczy. Chodzi o dobrą przyszłość naszych dzieci.

I jeszcze w ramach zachęty – krótki filmik o tym, że dobro wraca. Naprawdę.

Autor:

redaktorka serwisu FC EDU

Dodaj komentarz